Nowe auto dla strażaków z OSP Kosmów

Samochód strażackiUroczystość poświęcenia samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kosmów odbyła się 10 stycznia 2016 r. w Kosmowie, gm. Ceków – Kolonia.  Zapoczątkowała ją msza święta, podczas której Proboszcz tamtejszej parafii – ks. Henryk Lemke dokonał poświęcenia auta.  Następnie uroczyście przekazano ochotnikom nowy wóz, po czym odbył się uroczysty przemarsz  sprzed kościoła do remizy strażackiej. 

Władze Powiatu Kaliskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu – Mieczysław Łuczak, władze wojewódzkie reprezentowali: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli również Wójt Gminy Ceków – Kolonia – Mariusz Chojnacki oraz Przewodniczący Rady Gminy – Józef Majewski.

Koszt  zakupionego wozu, to 143 tys. zł, z czego 80% stanowiły  środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, natomiast pozostała część została pozyskana z budżetu Gminy Ceków – Kolonia, sołectw Kosmów i Kosmów Kolonia oraz miejscowej jednostki OSP.

Podczas uroczystości  głos zabrali m. in.  Przewodniczący  Rady Powiatu – Mieczysław Łuczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski oraz Wójt Gminy Ceków – Kolonia – Mariusz Chojnacki, którzy podkreślali, jak ważny jest to zakup dla strażaków ochotników i jak bardzo wpłynie na zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców tej części powiatu kaliskiego. Samochód strażacki jest kolejnym tego rodzaju zakupem, który trafił do jednostki z terenu powiatu kaliskiego. Podkreślano jak ważna jest współpraca w tym zakresie  wszystkich trzech szczebli samorządu, dzieki której  spełnione zostały oczekiwania mieszkańców.

Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi na to, jak ważną  i niebezpieczną pracę wykonują druhowie strażacy.