Zaproszenie na warsztaty dla kronikarzy OSP w Stawiszynie

Warsztaty kronikarzy OSPWojewódzki Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego zaprasza na warsztaty dla kronikarek i kronikarzy oraz kandydatów na kronikarki kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych i innych organizacji społecznych.

Warsztaty odbędą się 21 maja (sobota) w Zespole Szkół w Stawiszynie, ul. Szkolna 8, Stawiszyn. Początek o godz. 9.30, zakończenie około godz. 15.30.

 Warsztaty poprowadzą druhna Małgorzata Judasz i druh Bogdan Siwiński z Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Druhny i Druhów z OSP w których są prowadzone kroniki, prosimy o zabranie ich na warsztaty.

 Zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Pani Elżbieta Sip, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. Kontakt: bpstawiszyn@wp.pl , tel. 62-75-28-921 (w godzinach pracy biblioteki - poniedziałki, środy, czwartki: 8:00 - 17:00; wtorki i piątki: 9:00 - 15:00).