Krzysztof Nosal ponownie Prezesem Zarządu Odziału Powiatowego OSP RP

Wybory PrezesaKrzysztof Nosal Starosta Kaliski został wybrany na kolejną 5 -letnią kadencję Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kaliszu. Wyboru dokonano na I posiedzeniu Zarządu w dniu 5 listopada w przerwie IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu, w którym uczestniczyło ponad 40 delegatów reprezentujących druhów ze wszystkich gmin powiatu kaliskiego.

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Związku OSP w Kaliszu jakie odbyło się w minioną sobotę w Stawiszynie jest podsumowaniem pięcioletniej kadencji Zarządu oraz działalności wszystkich jednostek OSP z powiatu kaliskiego na przestrzeni tych lat.

"Naszym bogactwem są ludzie i ich praca. Mamy 6,5 tysiąca strażaków ochotników, którzy czynnie działają na rzecz swoich jednostek, a przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Zrzeszeni w 132 jednostkach stanowią jedną z najliczniejszych i najaktywniejszych organizacji społecznych w środowiskach wiejskich na terenie powiatu kaliskiego. Związek OSP w Kaliszu pełni służebną rolę wobec działających OSP, bo ma je jedynie zrzeszać, a cała praca u podstaw odbywa się właśnie w jednostkach. Współpraca jest najważniejsza nie tylko w strażach, ale i w instytucjach wspomagających ich działalność. To wieloletnia współpraca między trzema szczeblami samorządu sprawia, że efekty są widoczne również w ochotniczych strażach pożarnych jeśli chodzi o doposażanie w nowy sprzęt, szkolenie osób, czy remonty budynków. Ta współpraca dała w ostatnich pięciu latach dużo dobrych efektów i wpłynęła pozytywnie na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych na trenie powiatu kaliskiego. Każda gmina powiatu kaliskiego otrzymała nowe wozy strażackie, co jest ogromnym sukcesem. Liczba jednostek strażackich, które dysponują nowoczesnymi wozami strażackimi systematycznie rośnie z roku na rok. Te wzorcowo wyposażone samochody będą przez długie lata skutecznie wspomagać Wasze działania. Podczas tej kadencji udało się również doposażać jednostki między innymi w agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, aparaty dróg oddechowych, drabiny, latarki, toporki, węże i prądownice" - mówił Krzysztof Nosal Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu omawiając sprawozdanie z mijającej 5-letniej kadencji.

W tym czasie do Straży pożarnych w powiecie kaliskim trafiło 16 samochodów ratowniczo- gaśniczych ciężkich i średnich za łączną wartość 8 milionów 50 tys. zł.

Powiat kaliski w ciągu 5 lat przekazał urzędom gmin dotacje celową na zadanie własne z zakresu pomocy ochrony przeciwpożarowej łącznie 615 tys. złotych na remonty strażnic i doposażanie. 21 jednostek OSP z terenu powiatu kaliskiego, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo -Gaśniczym otrzymały dofinansowanie w kwocie ponad  2 mln 133 tys. zł. Natomiast ponad  450 strażaków przeszło kompleksowe szkolenia przygotowane przez PSP w Kaliszu. To tylko nieliczne statystyki przedstawiające to co działo się w strażach przez minione 5 lat. Miniona kadencja została oceniona za bardzo rozwojową, co jest efektem m.ni. współpracy trzech szczebli samorządów.

Tekst: W.Przybylska/ A.Jakóbczak

Fotogaleria dostępna na stronie: www.powiat.kalisz.pl