Kaliskie OSP w jubileuszowym albumie „W jedności siła, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Zarząd Główny Związku OSP RP planuje wydanie jubileuszowego albumu pt. „W jedności siła, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” z okazji 95. rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 100-lecia Związku Floriańskiego oraz 25-lecia uchwalenia Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W związku z tym zbierane są zdjęcia i dokumenty dokumentujące działalność poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski w różnych jej przejawach. Chodzi o zdjęcia i skany dokumentów, zdjęcia eksponatów, sztandarów itp. Nie tylko te najstarsze.  Album ma pokazywać  „historię ale i czasy najnowsze. Szczególnie poszukujemy zdjęcia strażackich liderów, pierwszych założycieli i współczesnych. Istotne są zdjęcia grupowe, ale także zdjęcia z akcji […] Naturalnie orkiestry dęte, zawody sportowe, pielgrzymki...” – pisze druh Marian Zalewski, koordynator wydawnictwa.

Więcej o albumie można przeczytać „Strażaku” nr 3 oraz nr 6 z 2016 r.

Powstawanie albumu wspiera aktywnie redakcja „Strażaka”. Pytania i skany materiałów można przesyłać poprzez e-mail: album@strazak.org.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Redakcja „Strażaka”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, z dopiskiem: Album lub e-mailem do: marian.zalewski@zg.zosprp.pl. Informacje telefoniczne w redakcji „Strażaka” (22) 509 50 61.

Skany należy wykonać i przesłać w rozdzielczości minimum 300 dpi w formacie plików bezstratnym (np. TIFF lub PNG) na podane wyżej adresy e-mailowe lub nagrane na płyty CD lub DVD na adres pocztowy.

Termin nadsyłania materiałów: do końca listopada 2016 r. (być może przedłużony do końca grudnia 2016 - w zależności od liczby zgłoszeń)

Dobrze aby nasz powiat kaliski, mający wspaniałe tradycje strażackie był także reprezentowany w planowanym albumie. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarne z powiatu kaliskiego proszeni są o przeszukanie archiwów swych OSP lub zbiorów rodzinnych, wykonanie skanów oraz wysłanie ich na jeden z podanych adresów.

Skanera mogą nieodpłatnie użyczyć gminne biblioteki publiczne w powiecie kaliskim ziemskim. 

 

/-/ Małgorzata Judasz

Wojewódzki Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego