Szkolenia

Zasady organizacji szkolenia i jego przeprowadzenia zawarte są w wytycznych
Komendanta Głównego PSP z 2006r.

W pierwszym etapie organizowanych szkoleń w 2010r. zostaną przeprowadzone
szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP dla jednostek włączonych do
KSRG.

Na kurs będą kwalifikowani strażacy, którzy biorą lub będą brać bezpośredni udział w
działaniach ratowniczych.

Wykaz wymaganych dokumentów
Strażak musi spełniać następujące warunki przyjęcia:
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach
ratowniczych,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone
przez właściwy organ gminy.
- wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub
gimnazjalne.
Organizatorem szkoleń jest Komenda Miejska PSP w Kaliszu. Szkolenia
przeprowadzane będą w siedzibie komendy przy ul. Nowy Świat 42-44 (zajęcia
teoretyczne, praktyczne i egzamin) zgodnie z zatwierdzonym terminarzem.
Koordynatorem kursu z ramienia jednostek OSP będzie komendant gminny
odpowiedni dla danej gminy, która uczestniczy w kursie.

 

Terminarz szkolenia strażaków ratowników OSP w 2010r.

 

Nr kursuZJAZDY (terminy)


Gmina

Jednostka

Ilość uczestników

 

w siedzibie KMPSP
Kalisz

w siedzibie
OSP

w siedzibie
KMPSP
Kalisz

w siedzibie OSP

w siedzibie KMPSP
Kalisz

 

I

II

III

IV

egzamin

1/2010

13-14 III

19-21 III

10-11 IV

15-20 IV

15.05.2010

Brzeziny Godziesze

Szczytniki

OSP Brzeziny

OSP Godziesze

OSP Iwanowice

 

10

12

8

 

2/2010

20-21 III

26-28 III

17-18 IV

22-27 IV

16.05.2010

Ceków Lisków

Opatówek Mycie lin

OSP Kamień

OSP Lisków

OSP Tłokinia

OSP Mycielin

7

4

12

7

 

3/2010

27-28 III

9-11 IV

24-25 IV

6.11.2010

29.05.2010

Blizanów Stawiszyn

Żelazków

OSP Blizanów

OSP Zbiersk

OSP Tykadtów

12

6

12

 

4/2010

11-12 IX

17-19 IX

2-3 X

7-12 X

23.10.2010

Koźminek Kalisz

Stawiszyn

OSP Koźminek

OSP Kalisz - Lis

OSP Stawiszyn

12

12

6

5/2010

18-19 IX

24-26 IX

9-10 X

14-19 X

24.10.2010

Brzeziny Ceków

Szczytniki

OSP Aleksandria OSP Ceków

OSP Staw

12

12

6

6/2010

25-26 IX

1-3 X

16-17 X

21-26 X

30.10.2010

Żelazków Kalisz Opatówek

OSP Pólko

Kalisz - Dobrzec

OSP Opatówek

12

6

12

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

19

180