Kontakt

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Zarząd Oddziału Powiatowego w Kaliszu

Plac Św. Józefa 5

tel. (62) 50 14 238

e-mail: opzosprpkalisz@wp.pl

 

Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu filia w Kaliszu

ul. Nowy Świat 42-44

62-800 Kalisz

tel. (62) 757-12-11